Korijeni polke imaju različite izvore što se može objasniti dolaskom različitih doseljenika u Ameriku, koji su se zajedno skupljali i plesali. Mnogi od njih su bili cowboyi koje nije karakterizirala profinjenost i elegancija salonskih plesača. Okruženi konjima, stampedo su prenijeli na ples. Cowboy je pridavao malo pažnje tradicionalnim plesnim formama.

Njihove pokrete su često uspoređivali s pokretima medvjeda. Cowboyske čizme prisiljavale su na neelegantne pokrete nogu, a mamuze na njima su razlog širokog i otvorenog položaja stopala.