Cha-cha-cha je ogranak mamba i zapravo je mlada, umjetna tvorba. U ritmu mamba plesači su počeli izdvajati poseban zvuk unutar muzike, na koji su ljudi počeli plesati trostrukim korakom prozvavši ga trostruki mambo. S vremenom se razvio u zaseban ples, poznat pod današnjim imenom. Cha-cha-cha postaje popularan 1954. g. u Havani na Kubi. Ubrzo nakon toga se plesao i pridružio kao latinoamerički ples po Europi. Naglasak je na prvom udarcu.