Porijeklo riječi «jive» je nepoznato. Pretpostavlja se da znači blebetanje, što mu daje razigran i glasan karakter. Izvori se javljaju s američkim-afričkim robovima koji su plesali jednostruke i trostruke korake.

Korijeni plesa potiču iz 20-tih i 30-tih god. 20 stoljeća, a plesao se u američkim, crnačkim klubovima na zvukove jazza i swinga. Nakon toga se javlja utjecaj novog popularnog plesa boogiea, koji se razvio iz bluesa, samo što mu je ritam tvrd i motoričan.

U Europu su jive donijeli Amerikanci. U Velikoj Britaniji jive se adaptirao na r'n'r muziku, tvoreći tako nov stil. Francuzi su ga pojednostavili, miješajući ga s tradicionalnim latinskoameričkim plesovima i tako je nastao današnji jive. Sadrži poskok, a njegovi koraci se ponekad koriste u r'n'r.