Baletni pojmovnik

 

battement tendu simple

battement tendu jete

battement tendu soutenu/fondu

passe develope

 

rond de jambe a terre

rond de jambe en l'air

 

 

pas de bourree

pas de chat

chaines

pirouette

temps lie

 

pointe – demi pointe

port de bras

plie –demi plie – grand plie

releve

soute

 

sur le cou de pied

 

 

The colors of dance

Neki pojmovi na znanje.org

Adagio: polagani početak pas de deuxa – iz kojih slijede sola i završni dio

Allegro: brzi koraci, udarci , i skokovi koji su sastavni dio baletnih vježbi

Arabesque : poza na jednoj nozi, dok je druga podignuta i ispružena iza leđa

Attitude: poza na jednoj nozi,dok je druga savijena u koljenu podignuta iza leđa.

Barre: dugačak štap u baletnoj dvorani za koji se pridržavaju plesači za vijeme vježbi

Battement: ritmički pokret nogom ( otvaranje i zatvaranje noge)

Batterie: koraci pri kojima se lupa stopalom o stopalo , ili se ona prekrste u zraku

Cabrole: kada jedna noga prilikom skoka cijelom dužinom udara u drugu jednom ili dva puta

Coupe Jete: skokovi sa okretanjem, s jedne noge na drugu, i tako krug po pozornici

Entrechat: skok pri kojem plesač prekrsti noge u zraku.

Fouette: vrlo brzo okretati ,pri čemu je noga koja ne dotiče zemlju podignuta i pružena sa strane, pa se, kod se tijelo jos okreće,svine u koljenu.

Jete: skok s noge na nogu

Manege: kružni dio pozornice na kojoj se izvode virtuozni skokovi

Pas: doslovno (baletni) korak

Pas de deux: ples dvoje plesača

Pique: kad balerina korača  na vršcima prstiju, ne savijajući pritom koljena

Piourette: okret

Plie: prva vježba na štapu, kada plesači polako savijaju koljena i ravnih se leđa spuštatju u čučanj

Pointe: stajanje na vršcima prstiju

Port de bras: pozicije ruku kod plesača

Positions: pet osnovnih pozicija nogu praćenih odgovarajućim pokretima ruku

Rond de jambe: kružni pokret nogom u zraku ili na zemlji

Tour en l'air: okret u zraku, jednom,dvaput,ili –ponekad-tri puta

Turn out: otvoreni položaj nogu u kukovima